Hvor er dit lykkepunkt?

Før i tiden valgte børnene ofte det samme håndværk som forældrene. Skomagersønnen overtog faderens værksted. Gårdejerens søn blev også bonde. Døtrene gik ofte i moderens fodspor, især hvis hun var hjemmearbejdende husmor med mange børn. Nogle blev syersker, andre fabriksarbejdere. Først langt senere blev det almindeligt, at piger tog en uddannelse. I dag i vor industrialiserede tidsalder har vi fået frihed til at stille spørgsmålene:

Hvorfra kommer vi?
Hvorfor er vi her?
Hvor skal vi hen?

Der er et stort behov for at tro, at der er mere mellem himmel og jord, end vi kan måle og veje. Tidligere var det kun overklassen, der havde tid og råd til at beskæftige sig med åndelige emner. I dag har alle mulighed for at søge oplysning om alt – også astrologi. Helsemesser popper op i mange byer overalt i Danmark, med et utal af aktiviteter. Healing – massage – clairvoyance – zoneterapi – aromaterapi – akupunktur – kinesiologi - krystalterapi – auralæsning er nogle af de tilbud, man kan opleve.

Men astrologi, som har eksisteret i over tre tusind år, kan give dig nogle oplysninger om din psyke – dit forhold til andre – og hvad der er vigtigt i dit liv her og nu. Fødselshoroskopet viser de energier, som du har til rådighed i dette liv. Nogle er harmoniske andre det modsatte. Mennesker med stor succes i livet, har ofte mange konfliktaspekter i deres horoskop. Det giver dem ekstra energi og power. Så det er op til dig selv at bruge det konstruktivt.

Lykkepunktet

Mange mennesker vil gerne vide, hvad meningen med deres liv er. Det såkaldte lykkepunkt viser ifølge astrologien den enkelte, hvad der er ens livsopgave. Dette sted kan kun findes, hvis man opgiver det rette fødselstidspunkt til en astrolog. Man måler nemlig afstanden mellem sol og måne i horoskopet lagt til ascendanten. Nogle mennesker har lykkepunktet i 10. hus. For dem betyder deres arbejde alt. Andre har det i 7. hus. Der giver parforholdet mening. Atter andre har deres lykkepunkt i 5. hus løvens hus, som symboliserer kreativitet og egne børn. Ja, der er jo 12 muligheder.
Hvor giver dit liv mening?

Almen viden om horoskoper

Radix - fødselshoroskopet er et symbolsk foto af himlen set fra jorden taget i det minut, vi trækker vejret for første gang. Fødselshoroskopet fortæller, hvilke grundlæggende energier og egenskaber, vi har med os i dette liv. Man kan bruge det som et landkort over sine talenter og muligheder.

Energierne i vort horoskop ændrer sig uafbrudt, fordi planeterne bevæger sig rundt om solen i årets løb. Det er derfor, man lægger det progressive horoskop. Dette viser, hvordan planeterne står på himlen på et aktuelt tidspunkt set i forhold til fødselshoroskopet.

Det progressive horoskop kan bruges som psykoterapeutisk redskab, hvis man er kommet ud i en krise. I nogle tilfælde kan man se, at krisen skyldes energierne fra vanskelige planetkonstellationer, som er overstået i løbet af nogle måneder.

Transithoroskoper lægges dag for dag og viser den aktuelle planetstilling, som påvirker alle begivenheder.

Som astrolog er det altafgørende, at få klienten til at bevare håbet og troen på, at alt ordner sig hen ad vejen.

Et smut ud i galaxen

Det er et faktum, at vort solsystem kun er et lille fnug i galaksen, der kaldes mælkevejen. Vort solsystem bevæger sig med stor hastighed i en cirkel bane ca. 30.000 lysår fra galaksens centrum. Der er ingen, der ved, hvad der er i midten af mælkevejen, og hvilken mægtig kraft, der får stjerner og planeter til at bevæge sig og fastholdes i bestemte baner omkring mælkevejens centrum. Man ved, at det er tyngdekraften, der fungerer. Men ingen kan definere, hvad det er for en størrelse.

Selve mælkevejen ligner en dyb tallerken, og den består af milliarder af fiksstjerner som vor sol, samt utallige gasplaneter og kolde planeter som vor jord. Galaksens diameter er anslået til at være ca. 100.000 lysår. Lystes hastighed er 300. 000 km i sekundet. Så mælkevejen er rimelig stor.

Der findes milliarder af galakser som mælkevejen, hvilket viser os, at universet er ufattelig stort. Stjernebillederne består af fiksstjerner – altså brint helium kugler som vor sol. De er mange lysår fra jorden, så ingen ved, om de stadig eksisterer. Nogle astrologer mener, ar vi også bliver påvirket af fiksstjernene. Så astrologien er som alt andet bygget på menneskers forestillingsevne, og giver en forklaringsmodel af det, vi kalder livet.

Det tror jeg på

Følg dit hjerte – gør det, du synes, er det rette for dig.

Vær ægte vær venlig – undgå at skade nogen i tanke ord og handling.

Vi har alle vor vej at gå. Ingen kan gøre det for os. Men jeg tror på at vi alle gør det, så godt vi kan.

Livet er en gave, men også en opgave.

Vær mod andre, som du ønsker, at de skal være mod dig.

Det som du giver ud, får du tifold tilbage: tillid, accept, kærlighed, varme, penge.

Vær optimist. Ønsk altid det bedste både for dig selv og andre.

Lad tanke ord og handling følges ad.

Sindet og kroppen er som en computer, hvor der kun skal lægges gode og positive programmer ind.

Du skaber selv din fremtid gennem tanker ord og handlinger.

Vær tolerant og vis respekt overfor alle mennesker uanset alder, hudfarve, tro, udseende og intelligens.

Hvis du ikke ved, hvad du vil, så bed altid bøn om, at det ideelle vil ske.

Livet er magisk energien følger tanken.

Det du fokuserer på vokser.

Universet
uendeligt
galakser
stjerner
planeter i drift
spørgsmålet:
hvorfra- hvorfor- hvorhen
stillet fra tidernes morgen
af sjælen bundet i stoffet
skaberens svar:
ubetinget kærlighed
til din Gud og til dig selv
til alt eksisterende
fra evighed til evighed

Skrevet af Inger Harbom

Den positive jantelov

Du skal vide, at du er noget.

Du har din ganske bestemte plads i livet,
som kun du kan udfylde.

Du skal vide, at du har nogle menneskelige
egenskaber, som vi holder af,
og at du er ligeså værdifuld som alle andre.
Vi er alle af guddommelig herkomst.

Du skal vide, at dine meninger er ligeså rigtige
som alle andres. Du har ret ud fra netop
dine forudsætninger.

Du skal vide, at du duer til noget. Der er mange
ting, du er virkelig god til.

Du skal holde af dig selv. Du er god nok,
som du er. Og du har som alle andre mulighed
for at blive endnu bedre.

Du må indse at mindst fem mennesker
har brug for dig. Behøver din kærlighed
og omsorg.

Du skal vide, at dit eget liv og vort samfund
er meget afhængige af din indsats.

Glimt af menneskehedens historie

Man mener, at Homo Erectus - det oprejste menneske brugte kontrolleret ild for ca. 400.000 år siden.

Homo Sapiens – det tænkende menneske opstod for ca. 300.000 år siden.

For ca. 50.000 år siden begyndte mennesker at begrave deres døde. De lavede hulemalerier og levede af jagt og fiskeri. Senere dyrkede de jorden og holdt husdyr.

For ca. 5000 år siden opfandt man hjulet. Der opstod civilisationer i Egypten, Mesopotamien og i Kina. De første skriftsprog opstår. Bl.a. kileskrift og hieroglyffer.

For ca. 2500 siden indføres mønter i Tyrkiet.

Den vestlige tidsregning starter ved år 0 - Kristi fødsel.

I 1450 opfandt Johannes Guthenberg bogtrykkerkunsten.
Biblen bliver trykt i mange eksemplarer.

I 1492 opdager Columbus Amerika, og mange europæere udvandrer til den nye verden.

I 1543 hævder Copernicus, at jorden og de andre planeter
kredser omkring solen.

I 1687 opdager Newton tyngdeloven.

I ca. 1780 opstår den industrielle revolution.
Dampmaskinen opfindes.

I 1849 får Danmark den første grundlov.

I 1860 udgiver Charles Darwin : Arternes oprindelse.

I 1878 opfinder Edison glødelampen.

I 1886 skabes de første biler.

I 1892 fik man elektrisk lys i Kbh.

I 1896 opfindes telegrafen.

I 1903 gennemfører brødrene Wright den første flyvning i verden.

I 1906 bekendtgør Einstein sin relativitetsteori E=MC2

I 1906 sendes de første radiosignaler.

I 1914-19 finder første verdenskrig sted.

I 1915 får danske kvinder valgret.

I 1928 opdager Alexander Fleming pencillinen.

I 1929 Wall street børskrak i U.S.A.

I 1933 kommer Hitler til magten

1939-45 finder anden verdenskrig sted.

I 1952 skabes det første farvefjernsyn i U.S.A.

I 1954 bygges de første atomkraftværker.

I 1969 betræder den første amerikanske mand månen.

I 1971 udvikles den første mikrochip i Amerika.

I 1981 skaber IBM den første PC.

I 1991 opfindes internettet. www. world wide web

I 1999 lever der 6 milliarder mennesker på jorden.
Danmark og de nordiske lande er velfærdsstater
med lige adgang til sociale goder.

I 2012 har mange mennesker mulighed for at få adgang
til mobil net - internet og diverse TV kanaler.

Kilde www.illvid.dk og www.samfundsfag.com

De fem verdensreligioner

Mennesket er det eneste pattedyr, der kan kommunikere via symboler, sprog, musik og kunst, og som har medfølelse med andre skabninger og som ved, at livet på jorden er begrænset.
Derfor har vi behov for at tro på en udødelig sjæl.
Dette tema går igen i alle religioner.

Man mener, at der har været mennesker (homo sapiens) på planeten jorden i ca. 300.000 år. Videnskaben mener at jordens alder er ca. 4,5 milliarder år. Den historiske tid strækker sig over ca. 5000 år.

Der findes flere hundrede forskellige religioner i verden.
Men de fem største er følgende.

Hinduismen opstod omkring Indus floden for ca. 3500 år siden
Buddhismen i Indien opstod ca. 550 år før Kr. f.
Jødedommen opstod ca. 586 år før Kr. f.
Kristendommen opstod for ca. 2000 år siden år 0
Islam opstod 610 år efter Kr. f. på den arabiske halvø.

Mange religioner har fysiske tilholdssteder: f. eks. kirker – synagoger – moskeer - templer, hvor man samles for at dyrke sin tro på Gud under ledelse af et mellemled pave – biskop – præst – rabbiner – imam – lama o.s.v.

I disse bygninger praktiseres diverse ritualer i relation til den pågældende religion. Ofte med sang og musikledsagelse.

Mange religioner har en åndelig lederskikkelse, som tilbedes Kristus – Jomfru Maria – Buddha – Muhammed – Krishna – Lama o.s.v.

Mange religioner har en skabelsesberetning ( en forklaring på livets og menneskets opståen ) Disse historier skal ofte forstås symbolsk.

Mange religioner har hellige bøger, hvor forskellige love, der skal overholdes er nedskrevet: Moseloven de 10 bud sabbat – faste – krav om bønner – pilgrimsrejser o.s.v.

Ned gennem historien har de forskellige religioner ofte været årsag til ufred og krige. De mest primitive følelser er blevet aktiveret.

Fred i verden skabes gennem gensidig respekt, tolerance og accept af anderledes tænkende. Alle religioner er lige gode.

Tilhører du ikke en religion er det nok
at prøve på at være et godt menneske.

Denne tegning viser en symbolsk fremstilling af de fem verdensreligioner, som i mange år har bekæmpet hinanden. Drømmen er at forene de fem religioner i gensidig respekt som kronblade på kærlighedens blomst.

Timeglasset viser den begrænsede tid, mens det liggende ottetal symboliserer EVIGHEDEN.

Jødedom, kristendom og islam er monoteistiske d.v.s.: disse religioner har troen på, at der kun er en Gud.